WebLahko.sk

(videoukážka)Zoznam základných šablón Advanced Templates

Advanced VII

VII - 1

Šírka obsahu: 960 pixelov
Minimálny rozmer loga: 960 x 298 pixelov
Maximálny rozmer loga: 960 x 298 pixelov

VII - 2

Šírka obsahu: 910 pixelov
Minimálny rozmer loga: 918 x 254 pixelov
Maximálny rozmer loga: 918 x 254 pixelov

VII - 3

Šírka obsahu: 910 pixelov
Minimálny rozmer loga: 960 x 342 pixelov
Maximálny rozmer loga: 960 x 342 pixelov

VII - 4

Šírka obsahu: 910 pixelov
Minimálny rozmer loga: 916 x 338 pixelov
Maximálny rozmer loga: 916 x 338 pixelov

VII - 5

Šírka obsahu: 930 pixelov
Minimálny rozmer loga: 960 x 381 pixelov
Maximálny rozmer loga: 960 x 381 pixelov

VII - 6

Šírka obsahu: 940 pixelov
Minimálny rozmer loga: 960 x 380 pixelov
Maximálny rozmer loga: 960 x 380 pixelov

VII - 7

Šírka obsahu: 910 pixelov
Minimálny rozmer loga: 924 x 346 pixelov
Maximálny rozmer loga: 924 x 346 pixelov

VII - 8

Šírka obsahu: 910 pixelov
Minimálny rozmer loga: 968 x 409 pixelov
Maximálny rozmer loga: 968 x 409 pixelov

Advanced VI

VI - 1

Šírka obsahu: 704 pixelov
Minimálny rozmer loga: 400 x 198 pixelov
Maximálny rozmer loga: 400 x 198 pixelov

VI - 2

Šírka obsahu: 704 pixelov
Minimálny rozmer loga: 392 x 200 pixelov
Maximálny rozmer loga: 392 x 200 pixelov

VI - 3

Šírka obsahu: 704 pixelov
Minimálny rozmer loga: 372 x 246 pixelov
Maximálny rozmer loga: 372 x 246 pixelov

VI - 4

Šírka obsahu: 704 pixelov
Minimálny rozmer loga: 336 x 209 pixelov
Maximálny rozmer loga: 336 x 209 pixelov

VI - 5

Šírka obsahu: 704 pixelov
Minimálny rozmer loga: 285 x 203 pixelov
Maximálny rozmer loga: 285 x 203 pixelov

VI - 6

Šírka obsahu: 704 pixelov
Minimálny rozmer loga: 281 x 203 pixelov
Maximálny rozmer loga: 281 x 203 pixelov

VI - 7

Šírka obsahu: 704 pixelov
Minimálny rozmer loga: 228 x 228 pixelov
Maximálny rozmer loga: 228 x 228 pixelov

VI - 8

Šírka obsahu: 704 pixelov
Minimálny rozmer loga: 308 x 240 pixelov
Maximálny rozmer loga: 308 x 240 pixelov

Advanced V

V - 1

Šírka obsahu: 702 pixelov
Minimálny rozmer loga: 920 x 80 pixelov
Maximálny rozmer loga: 920 x 420 pixelov

V - 2

Šírka obsahu: 725 pixelov
Minimálny rozmer loga: 950 x 80 pixelov
Maximálny rozmer loga: 950 x 420 pixelov

V - 3

Šírka obsahu: 725 pixelov
Minimálny rozmer loga: 950 x 80 pixelov
Maximálny rozmer loga: 950 x 420 pixelov

V - 4

Šírka obsahu: 711 pixelov
Minimálny rozmer loga: 950 x 80 pixelov
Maximálny rozmer loga: 950 x 420 pixelov

V - 5

Šírka obsahu: 705 pixelov
Minimálny rozmer loga: 957 x 80 pixelov
Maximálny rozmer loga: 957 x 420 pixelov

V - 6

Šírka obsahu: 720 pixelov
Minimálny rozmer loga: 954 x 80 pixelov
Maximálny rozmer loga: 954 x 420 pixelov

V - 7

Šírka obsahu: 730 pixelov
Minimálny rozmer loga: 944 x 80 pixelov
Maximálny rozmer loga: 944 x 420 pixelov

V - 8

Šírka obsahu: 711 pixelov
Minimálny rozmer loga: 950 x 80 pixelov
Maximálny rozmer loga: 950 x 420 pixelov

Advanced IV

List

Šírka obsahu: 708 pixelov
Minimálny rozmer loga: 739 x 139 pixelov
Maximálny rozmer loga: 739 x 139 pixelov

Pruhy

Šírka obsahu: 708 pixelov
Minimálny rozmer loga: 739 x 139 pixelov
Maximálny rozmer loga: 739 x 139 pixelov

Kámen

Šírka obsahu: 708 pixelov
Minimálny rozmer loga: 739 x 139 pixelov
Maximálny rozmer loga: 739 x 139 pixelov

Spirála

Šírka obsahu: 708 pixelov
Minimálny rozmer loga: 739 x 139 pixelov
Maximálny rozmer loga: 739 x 139 pixelov

Jiskry

Šírka obsahu: 708 pixelov
Minimálny rozmer loga: 739 x 139 pixelov
Maximálny rozmer loga: 739 x 139 pixelov

Sníh

Šírka obsahu: 708 pixelov
Minimálny rozmer loga: 739 x 139 pixelov
Maximálny rozmer loga: 739 x 139 pixelov

Rotace

Šírka obsahu: 708 pixelov
Minimálny rozmer loga: 739 x 139 pixelov
Maximálny rozmer loga: 739 x 139 pixelov

Klid

Šírka obsahu: 708 pixelov
Minimálny rozmer loga: 739 x 139 pixelov
Maximálny rozmer loga: 739 x 139 pixelov

Poušť

Šírka obsahu: 708 pixelov
Minimálny rozmer loga: 739 x 139 pixelov
Maximálny rozmer loga: 739 x 139 pixelov

Temnota

Šírka obsahu: 708 pixelov
Minimálny rozmer loga: 739 x 139 pixelov
Maximálny rozmer loga: 739 x 139 pixelov

Vlna

Šírka obsahu: 708 pixelov
Minimálny rozmer loga: 739 x 139 pixelov
Maximálny rozmer loga: 739 x 139 pixelov

Mlha

Šírka obsahu: 708 pixelov
Minimálny rozmer loga: 738 x 181 pixelov
Maximálny rozmer loga: 738 x 181 pixelov

Advanced III

Slunce

Šírka obsahu: 702 pixelov
Minimálny rozmer loga: 203 x 20 pixelov
Maximálny rozmer loga: 203 x 190 pixelov

Duha

Šírka obsahu: 702 pixelov
Minimálny rozmer loga: 203 x 20 pixelov
Maximálny rozmer loga: 203 x 190 pixelov

Led

Šírka obsahu: 702 pixelov
Minimálny rozmer loga: 203 x 20 pixelov
Maximálny rozmer loga: 203 x 190 pixelov

Rozbité čtverce

Šírka obsahu: 702 pixelov
Minimálny rozmer loga: 203 x 20 pixelov
Maximálny rozmer loga: 203 x 190 pixelov

Zlato

Šírka obsahu: 702 pixelov
Minimálny rozmer loga: 206 x 20 pixelov
Maximálny rozmer loga: 206 x 190 pixelov

Oblina

Šírka obsahu: 702 pixelov
Minimálny rozmer loga: 203 x 40 pixelov
Maximálny rozmer loga: 203 x 159 pixelov

Minimalista

Šírka obsahu: 702 pixelov
Minimálny rozmer loga: 205 x 20 pixelov
Maximálny rozmer loga: 205 x 166 pixelov

Cesta

Šírka obsahu: 702 pixelov
Minimálny rozmer loga: 205 x 20 pixelov
Maximálny rozmer loga: 205 x 200 pixelov

Mříž

Šírka obsahu: 702 pixelov
Minimálny rozmer loga: 202 x 20 pixelov
Maximálny rozmer loga: 202 x 198 pixelov

Víno

Šírka obsahu: 702 pixelov
Minimálny rozmer loga: 205 x 20 pixelov
Maximálny rozmer loga: 205 x 200 pixelov

Kruh

Šírka obsahu: 702 pixelov
Minimálny rozmer loga: 220 x 220 pixelov
Maximálny rozmer loga: 220 x 220 pixelov

Jiný sektor

Šírka obsahu: 702 pixelov
Minimálny rozmer loga: 220 x 220 pixelov
Maximálny rozmer loga: 220 x 220 pixelov

Advanced II

Déšť

Šírka obsahu: 892 pixelov
Minimálny rozmer loga: 940 x 100 pixelov
Maximálny rozmer loga: 940 x 250 pixelov

Divadelní opona

Šírka obsahu: 892 pixelov
Minimálny rozmer loga: 940 x 100 pixelov
Maximálny rozmer loga: 940 x 250 pixelov

Oheň

Šírka obsahu: 892 pixelov
Minimálny rozmer loga: 940 x 100 pixelov
Maximálny rozmer loga: 940 x 250 pixelov

Šestihran

Šírka obsahu: 892 pixelov
Minimálny rozmer loga: 940 x 100 pixelov
Maximálny rozmer loga: 940 x 250 pixelov

Bokeh

Šírka obsahu: 892 pixelov
Minimálny rozmer loga: 940 x 100 pixelov
Maximálny rozmer loga: 940 x 250 pixelov

Hornina

Šírka obsahu: 892 pixelov
Minimálny rozmer loga: 940 x 100 pixelov
Maximálny rozmer loga: 940 x 250 pixelov

Vývěska

Šírka obsahu: 892 pixelov
Minimálny rozmer loga: 940 x 100 pixelov
Maximálny rozmer loga: 940 x 250 pixelov

Odlesk

Šírka obsahu: 892 pixelov
Minimálny rozmer loga: 940 x 150 pixelov
Maximálny rozmer loga: 940 x 150 pixelov

Meč

Šírka obsahu: 892 pixelov
Minimálny rozmer loga: 940 x 200 pixelov
Maximálny rozmer loga: 940 x 200 pixelov

Velkoměsto

Šírka obsahu: 892 pixelov
Minimálny rozmer loga: 942 x 200 pixelov
Maximálny rozmer loga: 942 x 200 pixelov

Dřevo

Šírka obsahu: 892 pixelov
Minimálny rozmer loga: 940 x 100 pixelov
Maximálny rozmer loga: 940 x 250 pixelov

Západ

Šírka obsahu: 892 pixelov
Minimálny rozmer loga: 978 x 100 pixelov
Maximálny rozmer loga: 978 x 250 pixelov

Advanced I

A

Šírka obsahu: 711 pixelov
Minimálny rozmer loga: 956 x 100 pixelov
Maximálny rozmer loga: 956 x 250 pixelov

B

Šírka obsahu: 711 pixelov
Minimálny rozmer loga: 956 x 100 pixelov
Maximálny rozmer loga: 956 x 250 pixelov

C

Šírka obsahu: 711 pixelov
Minimálny rozmer loga: 956 x 100 pixelov
Maximálny rozmer loga: 956 x 250 pixelov

D

Šírka obsahu: 711 pixelov
Minimálny rozmer loga: 956 x 100 pixelov
Maximálny rozmer loga: 956 x 250 pixelov

E

Šírka obsahu: 711 pixelov
Minimálny rozmer loga: 956 x 150 pixelov
Maximálny rozmer loga: 956 x 150 pixelov

F

Šírka obsahu: 711 pixelov
Minimálny rozmer loga: 956 x 100 pixelov
Maximálny rozmer loga: 956 x 250 pixelov

G

Šírka obsahu: 711 pixelov
Minimálny rozmer loga: 936 x 150 pixelov
Maximálny rozmer loga: 936 x 150 pixelov

H

Šírka obsahu: 711 pixelov
Minimálny rozmer loga: 956 x 150 pixelov
Maximálny rozmer loga: 956 x 150 pixelov

I

Šírka obsahu: 711 pixelov
Minimálny rozmer loga: 956 x 150 pixelov
Maximálny rozmer loga: 956 x 150 pixelov

J

Šírka obsahu: 711 pixelov
Minimálny rozmer loga: 956 x 150 pixelov
Maximálny rozmer loga: 956 x 200 pixelov

K

Šírka obsahu: 711 pixelov
Minimálny rozmer loga: 956 x 150 pixelov
Maximálny rozmer loga: 956 x 150 pixelov

L

Šírka obsahu: 711 pixelov
Minimálny rozmer loga: 956 x 150 pixelov
Maximálny rozmer loga: 956 x 150 pixelov